Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Znajdowanie numeru seryjnego urządzenia Apple

Kontaktując się z naszą firmą w sprawie posiadanego urządzenia Apple należy podać numer seryjny urządzenia, którego dotyczy zapytanie.

Jak znaleźć numer seryjny urządzenia:
http://support.apple.com/kb/HT1349?viewlocale=pl_PL

UWAGA !
Autoryzowany Serwis Apple – iStrefa nie prowadzi bezpłatnej telefonicznej infolinii pomocy technicznej.
Jeżeli Twój produkt objęty jest bezpłatnym telefonicznym wsparciem technicznym Apple w sprawie bezpłatnej pomocy telefonicznej możesz skontaktować się z numerem Infolinii technicznej Apple tel: 00 800 4411875 (po polsku). Infolinia Apple czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.45 (czasu środkowoeuropejskiego).