Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Cennik usług – komputery MacBook

– pozagwarancyjna wymiana zużytej baterii (naprawa poprzez wymianę kwalifikującej się baterii za zwrotem oryginalnej zużytej)

UWAGA ! – w celu jednoznacznej identyfikacji uszkodzenia i rzetelnego okreslenia kosztów ew. naprawy (zwłaszcza w przypadku zgłaszanych tzw. “problemów z baterią” – często bateria jest całkowicie sprawna a jej ew. wymiana (poza niepotrzebnymi kosztami) nie wpłynęłaby w istotny sposób na zgłaszane problemy), zachęcamy do przeprowadzenia diagnostyki komputera MacBook w Autoryzowanym Serwisie Premium Apple – iStrefa.

Diagnostyka baterii w uruchamiającym się komputerze MacBook jest przeprowadzana bezpłatnie .

 

czas trwania usługi (typ.) : ok. 4-5 dni (dotyczy dni roboczych pn.-pt.)

*UWAGA: Ze względu na obowiązujące od 01.04.2016 zmiany w przepisach zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywiilnego (International Civil Aviation Organization ICAO) dotyczących przesyłek lotniczych zawierających baterie litowe
– tryb ‘express’ nie jest dostępny dla usługi wymiany baterii, a całkowity czas trwania wzrósł (ze względu na wydłużony czas spedycji) do 4-5 dni roboczych.

Dla komputerów MacBook z gładzikiem ForceTouch po wymianie baterii przeprowadzamy wymaganą kalibrację gładzika (zawartej w cenie usługi wymiany baterii).

CENNIK USŁUG dodatkowych dla komputerów MacBook

– diagnostyka baterii uruchamiającego się komputera: bezpłatnie

czas trwania usługi (typ.) : ok. 20 minut

– kalibracja gładzika ForceTouch w komputerach MacBook (2015 – 2020) : 142,28 zł. + VAT (175 zł.) , bezpłatnie – dla urządzeń objętych gwarancją producenta

– wykonanie kopii zapasowej na nośniku/dysku Klienta: 179,67 zł. +VAT (221 zł.)

– wykonanie kopii zapasowej przed naprawą na nośniku/dysku Klienta i odtworzenie z kopii zapasowej po naprawie: 213,01 zł. +VAT (262 zł.) – (usługa komplementarna do usług serwisowych – wykonywana na dodatkowe zlecenie Klienta)
– instalacja systemu Mac OS (czysty system) : 142,28 zł. + VAT (175 zł.)

– rozwiązanie zgłaszanego problemu z komputerem niewymagające wymiany części : 142,28 zł. + VAT (175 zł.)

– poszukiwanie usterki w nieuruchamiającym się komputerze : 142,28 zł. + VAT (175 zł.)

– konserwacja płyty głównej po kontakcie z cieczą (suszenie i czyszczenie – chemiczne i fizyczne): 283,74 zł. + VAT (349 zł.)
czas trwania usługi (typ.) : ok. 3 – 4 dni

– konserwacja klawiatury (kpl.) po kontakcie z cieczą (suszenie i czyszczenie – chemiczne i fizyczne): 283,74 zł. + VAT (349 zł.)
czas trwania usługi (typ.) : ok. 3 – 4 dni

– konserwacja klawisza po kontakcie z cieczą (suszenie i czyszczenie – chemiczne i fizyczne): 39.84 zł. + VAT (49 zł.) /szt.
czas trwania usługi (typ.) : ok. 1 – 2 dni

– diagnostyka uruchamiającego się komputera MacBook: 142,28 zł. + VAT (175 zł.)  , bezpłatnie – dla urządzeń objętych gwarancją producenta ,
W ramach opłaty za diagnostykę może być przywrócona sprawność urządzenia (bez dodatkowych kosztów) lub przedstawiona wycena naprawy urządzenia (w przypadku konieczności wymiany części).
czas trwania usługi (typ.) : ok. 0.5 – 4 dni
(opłata za diagnostykę nie jest pobierana w przypadku zgody Użytkownika na kontynuację naprawy wg przedstawionej po diagnostyce wyceny).

ceny ważne od: 03.01.2022 do 28.02.2023