Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Salon Sprzeda??y

 
Autoryzowany Reseller AppleAuthorised Reseller

Lublin - Galeria OLIMP

Al. Sp????dzielczo??ci Pracy 32-34
20-147 Lublin
tel. +48 81 446 70 20
e-mail: olimp@iStrefa.eu

poniedzia??ek -  sobota : 10.00 - 21.00
niedziela (handlowa)   : 10.00 - 20.00

doradztwo i sprzeda??
we speak:
Polish , English
Wy??wietl wi─?ksz─? map─?
---

 
 

-------------------------------------------

Wysy??ki zakupionego towaru:

e-mail: olimp@istrefa.eu

ubezpieczone przesy??ki kurierskie, 
monitorowane on-line
w internetowym systemie spedytora:

wysy??ka:    pn.- pt. : 10.00 - 13.00

przewidywany termin dostawy do Odbiorcy
(na terenie ca??ego kraju):
nast─?pny dzie?? roboczy

-----------------------------------------

W przypadku dodatkowych pyta?? - zapraszamy do kontaktu (tel., e-mail) lub zapoznania si─? z POLITYK─? PRYWATNO??CI iStrefa i skorzystania z poni??szego Formularza kontaktowego :

Serwis

 

Autoryzowany Serwis Apple

iStrefa
Authorised Service Provider

Lublin - Galeria OLIMP

Al. Sp????dzielczo??ci Pracy 32-34
20-147 Lublin
tel. +48 81 446 70 20
e-mail: ASP@iStrefa.eu


poniedzia??ek -  sobota : 10.00 - 20.00
niedziela (handlowa)   : 10.00 - 19.00

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
we speak:
Polish , English

--------------------------------------------

Punkty Przyj─?─?
Autoryzowanego Serwisu Apple

 


naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

--------------------------------------------

Zg??oszenia wysy??kowe (z ca??ej Polski) sprz─?tu Apple do Autoryzowanego Serwisu Apple mo??na dokona─? za po??rednictwem formularzy dost─?pnych m.in. na stronie Serwisu: iStrefa.eu/serwis


Formularz kontaktowy

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
 Pole wymagane

Lokalizacja

 

Przenie??li??my si─? na wy??szy poziom.
Galeria OLIMP - cz. po??udniowa (obok ORLENu)
Poziom 1 , parking pi─?trowy: P 5
-----Aktualno??ci

 


Chcesz wys??a─? iPhone przesy??k─? kuriersk─? do Autoryzowanego Serwisu Apple ?
- nie musisz ju?? czeka─? na kuriera !

Spe??niaj─?c oczekiwania wielu Klient??w i doskonal─?c komplementarno??─? us??ug serwisowych, iStrefa - Apple Premium Service Provider oferuje teraz nie tylko mo??liwo??─? odbioru przez kuriera spod wskazanego adresu przesy??ki do Serwisu, ale tak
??e mo??liwo??─? zam??wienia samego listu przewozowego i nadania przesy??ki w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie: w jednym z ponad 1800 punkt??w DHL ParcelShop w ca??ej Polsce:

Bezp??atne przesy??ki kurierskie (na koszt Serwisu) dotycz─? zar??wno napraw gwarancyjnych jak i napraw odp??atnych (pozagwarancyjnych). Wystarczy wype??ni─? formularz zg??oszeniowy dost─?pny na stronie: https://istrefa.eu/FZ-iPhone.html .