Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide
 

Cennik us??ug - komputery iMac
CENNIK US?üUG - modernizacja komputer??w iMac
(Ceny monta??u podzespo????w zawieraj─? koszt robocizny i materia????w oraz testy AHT, ale nie zawieraj─? ceny montowanych podzespo????w: pami─?ci lub dysku. Kompatybilne podzespo??y do monta??u dostarcza Klient: w??asne lub zakupione w iStrefa.)
Istnieje mo??liwo??─? dostarczenia komputera kurierem zam??wionym przez iStrefa na koszt Serwisu.

us??uga

- rok modelowy iMac

kompatybilny dysk
oraz pami─?─?┬á
powierzone przez Klienta

kompatybilny dysk
oraz pami─?─?
zakupione w iStrefa

monta??/wymiana pami─?ci RAM
27” - (2009-2020)

21.5” - (2012-2013)
21.5” - (2017,2019)


30 PLN
295 PLN
442 PLN


1 PLN
236 PLN
353 PLN

monta?? dysku SSD
zamiast fabrycznego dysku HDD

27” - (2012-2019)

21.5” - (2012-2019)295 PLN
295 PLN236 PLN
236 PLN

monta?? dysku SSD 
jako dodatkowy do fabrycznego dysku SSD
27” - (2012-2019)369 PLN295 PLN

monta?? dysku SSD
jako dodatkowy do fabrycznego dysku HDD*
27” - (2017-2019)

21.5” - (2017-2019)
*w komputerach z fabryczn─? konfiguracj─? FusionDrive

 


516 PLN

516 PLN

 


412 PLN

412 PLN

monta??/wymiana pami─?ci RAM
oraz monta?? dysku SSD

zamiast fabrycznego dysku HDD
21.5” - (2017,2019)

 
442 PLN

 
353 PLN


Przy zakupie kompatybilnego dysku lub pami─?ci RAM w iStrefa i jednoczesnym zleceniu us??ugi monta??u, proponujemy zni??k─? (od nw. cen): -20% na us??ugi monta??u i us??ugi komplementarne (m.in.: instalacj─? systemu, wykonanie kopii zapasowej, przeniesienie danych).
CENNIK US?üUG dodatkowych dla komputer??w iMac

 

- wykonanie kopii zapasowej na no??niku/dysku Klienta: 179,67 z??. +VAT (221 z??.)

- wykonanie kopii zapasowej przed napraw─? na no??niku/dysku Klienta i odtworzenie z kopii zapasowej po naprawie: 179,67 z??. +VAT (221 z??.) - (us??uga komplementarna do us??ug serwisowych - wykonywana na dodatkowe zlecenie Klienta)

- odzyskiwanie przypadkowo utraconych danych (np. skasowanych, urz─?dzenie zalane , etc.) : od 119,51 z??. + VAT (147 z??.)┬á┬á/ ka??de rozpocz─?te 100GB

- instalacja systemu Mac OS (czysty system) : 119,51 z??. + VAT (147 z??.) 

- rozwi─?zanie zg??aszanego problemu z komputerem niewymagaj─?ce wymiany cz─???ci : 119,51 z??. + VAT (147 z??.)┬á

- poszukiwanie usterki w nieuruchamiaj─?cym si─? komputerze :┬á119,51 z??. + VAT (147 z??.)┬áceny wa??ne od 01.01.2020