Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Sprz─?t

iStrefa Lublin Olimp -┬áto┬ápierwszy w Lublinie┬ásalon┬áspecjalizuj─?cy si─? w sprzeda??y produkt??w marki Apple.
Jedyne miejsce w Lublinie i jedno z niewielu w Polsce gdzie "pod jednym dachem" znajduje si─? Salon Autoryzowanego Sprzedawcy Apple oraz Autoryzowany Serwis Apple.
Kupuj─?c sprz─?t w iStrefa - Autoryzowanym Salonie mo??esz wi─?c liczy─? na preferencyjne warunki profesjonalnego wsparcia technicznego w Autoryzowanym Serwisie Apple.┬á
wi─?cej

Akcesoria i peryferia

Nasze propozycje to nie tylko pe??na oferta i wysoka dost─?pno??─? firmowych akcesori??w Apple.
Szeroka oferta akcesori??w komplementarnych i urz─?dze?? peryferyjnych renomowanych marek w konkurencyjnych cenach jest uzupe??niona o kompleksow─? ofert─? urz─?dze?? m.in. do wyposa??enia biura, budowy i zabezpieczenia sieci komputerowych, instalacji inteligentnego domu, akcesoria IoT, a tak??e korzystna oferta materia????w eksploatacyjnych do sprz─?tu IT oraz licencji┬áoprogramowania i┬á in.


wi─?cej

Serwis i us??ugi

Prowadzimy jedyny w Lublinie i jedyny w wojew??dztwie lubelskim:
Autoryzowany Serwis Apple
(powsta?? jako pierwszy w Polsce na wsch??d od Wis??y).
Przyjmujemy zg??oszenia z
ca??ej Polski.
Nasi technicy s─? szkoleni przez Apple i u??ywaj─? oryginalnych cz─???ci Apple, mo??esz wi─?c z zaufaniem powierzy─? nam wszystkie swoje urz─?dzenia Apple.
Dostarcz swoje urz─?dzenie do naszego Serwisu wraz ze swoim problemem.
Dla os??b nie mog─?cych dostarczy─? sprz─?tu osobi??cie do Serwisu - umo??liwiamy dostarczenie go ubezpieczon─? przesy??k─? kuriersk─?.

ZAREZERWUJ TERMIN OSOBISTEJ WIZYTY 
W SERWISIE


albo

WY??LIJ ZG?üOSZENIE

wi─?cej

Aktualno??ci


 


Chcesz wys??a─? iPhone przesy??k─? kuriersk─? do Autoryzowanego Serwisu Apple ?
- nie musisz ju?? czeka─? na kuriera !

Spe??niaj─?c oczekiwania wielu Klient??w i doskonal─?c komplementarno??─? us??ug serwisowych, iStrefa - Apple Premium Service Provider oferuje teraz nie tylko mo??liwo??─? odbioru przez kuriera spod wskazanego adresu przesy??ki do Serwisu, ale tak
??e mo??liwo??─? zam??wienia samego listu przewozowego i nadania przesy??ki w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie: w jednym z ponad 1800 punkt??w DHL ParcelShop w ca??ej Polsce:

Bezp??atne przesy??ki kurierskie (na koszt Serwisu) dotycz─? zar??wno napraw gwarancyjnych jak i napraw odp??atnych (pozagwarancyjnych). Wystarczy wype??ni─? formularz zg??oszeniowy dost─?pny na stronie: https://istrefa.eu/FZ-iPhone.html .


Mi??o nam poinformowa─?, ??e iStrefa - Apple Premium Service Provider jest PIERWSZYM w Polsce (i jednym z pierwszych w Europie) Autoryzowanym Serwisem Apple, w kt??rym wymiana baterii w iPhone 6s kwalifikuj─?cych si─? do udzia??u w programie serwisowym: https://www.apple.com/pl/support/iphone6s-unexpectedshutdown/ - jest mo??liwa nawet w dniu dostarczenia telefonu do serwisu (oczywi??cie pod warunkiem wcze??niejszej rezerwacji terminu naprawy).


W d─???eniu do doskona??o??ci w obs??udze Klienta, iStrefa - Autoryzowany Serwis Apple na poziomie PREMIUM, wsp??lnie z firm─? Apple umo??liwiaj─? zaplanowanie wizyty w serwisie i rezerwacj─? terminu dostarczenia sprz─?tu Apple do naprawy.
To kolejny spos??b na unikni─?cie oczekiwania w kolejce i skr??cenie do minimum czasu potrzebnego na przekazanie sprz─?tu do serwisu.
Rezerwacji mo??na dokonac przez stron─? wsparcia Apple: https://getsupport.apple.com/


.

iStrefa


iStrefa - nowy wymiar Jab??ka.

Autoryzowany Serwis Apple i Autoryzowany Sprzedawca Apple
- jedyny w Lublinie i woj. lubelskim

We speak: Polish, English.

Zapraszamy