Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Us??ugi instalacji i/lub wymiany dysk??w i pami─?ci RAM


Autoryzowany Serwis Apple iStrefa (iStrefa AASP), ??wiadczy profesjonalne us??ugi rozbudowy/instalacji pami─?ci masowej (dyski SSD i HDD) oraz pami─?ci RAM w komputerach Mac.
Je??eli chcesz pozna─? mo??liwo??ci rozbudowy/modernizacji swojego Mac-a, wy??lij do nas zapytanie (za pomoc─? formularza kontaktowego lub e-mail: ASP@iStrefa.eu) podaj─?c koniecznie numer seryjny Twojego komputera.

Dlaczego warto skorzysta─? z us??ug w Autoryzowanym Serwisie Apple - iStrefa ?

- us??ugi wykonywane s─? zgodnie z re??imem i standardami technicznymi firmy Apple przez certyfikowanych przez Apple in??ynier??w;
- mo??liwo??─? rozbudowy komputera bez utraty gwarancji producenta;
- zakup sprz─?tu oraz zlecenie us??ugi mo??liwe do zrealizowania przy jednej wizycie i "pod jednym dachem";
- terminy realizacji us??ug s─? obecnie jednymi z najkr??tszych w Polsce;
- oszcz─?dno??─? koszt??w ponoszonych przez Klienta m.in. dzi─?ki zni??kom na us??ugi ??wiadczone przez iStrefa AASP dla sprz─?tu, kupionego w naszym salonie: iStrefa - Apple Authorised Reseller (iStrefa AAR);
- atrakcyjne ceny us??ug monta??u pami─?ci lub dysku: ju?? od 30z??. (a przy zakupie pami─?ci lub dysku w iStrefa: ju?? od 1z??.);
- na ??yczenie Klienta mo??emy zaproponowa─? dodatkowe us??ugi kompleksowe: re-instalacj─?/aktualizacj─? systemu, archiwizacj─?/odzysk/przeniesienie danych, i in.