Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Wsp????praca B2B

 

Zapraszamy do sta??ej wsp????pracy B2B (Business-to-Business) m.in.:
- sklepy realizuj─?ce reklamacje sprz─?tu Apple dla swoich Klient??w: z tytu??u gwarancji producenta lub ustawowej r─?kojmi.
- firmy i niezale??ne serwisy komputerowe i GSM pragn─?ce rozszerzy─? swoj─? ofert─? o po??rednictwo w zakresie us??ug serwisowych Autoryzowanego Serwisu Apple,
- przedstawicieli┬á operator??w GSM i punkt??w sprzeda??y telefon??w kom??rkowych posiadaj─?cych w swojej ofercie telefony iPhone lub tablety iPad.
- przedsi─?biorstwa, kt??re ze wzgl─?du na ilo??─? posiadanych urz─?dze?? Apple wymagaj─? regularnego i priorytetowego kontaktu z Autoryzowanym Serwisem Premium Apple lub stosunkowo cz─?sto korzystaj─?ce z gwarancyjnych lub pozagwarancyjnych us??ug Serwisu.

Klientom pragn─?cym nawi─?za─? sta??─? wsp????prac─? z Autoryzowanym Serwisem Premium Apple w zakresie us??ug serwisu gwarancyjnego i pozagwarancyjnego, m.in.: udost─?pniamy dedykowany, uproszczony formularz zg??oszeniowy, proponujemy preferencyjne warunki ??wiadczenia us??ug dodatkowych (przesy??ki kurierskie do Serwisu i z powrotem, us??ugi diagnostyczne, etc.).
Zainteresowanych zach─?camy do kontaktu: ASP@iStrefa.eu .