Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Znajdowanie numeru seryjnego urz─?dzenia Apple

Kontaktuj─?c si─? z nasz─? firm─? w sprawie posiadanego urz─?dzenia Apple nale??y poda─? numer seryjny urz─?dzenia, kt??rego dotyczy zapytanie.

Jak znale??─? numer seryjny urz─?dzenia:
http://support.apple.com/kb/HT1349?viewlocale=pl_PL

UWAGA !
Autoryzowany Serwis Apple - iStrefa nie prowadzi bezp??atnej telefonicznej infolinii pomocy technicznej.
Je??eli Tw??j produkt obj─?ty jest bezp??atnym telefonicznym wsparciem technicznym Apple w sprawie bezp??atnej pomocy telefonicznej mo??esz skontaktowa─? si─? z numerem Infolinii technicznej Apple tel: 00 800 4411875 (po polsku). Infolinia Apple czynna jest od poniedzia??ku do pi─?tku w godz. 9.00-19.45 (czasu ??rodkowoeuropejskiego).