Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Sprz─?t

iStrefa Lublin Olimp -┬áto┬ápierwszy w Lublinie┬ásalon┬áspecjalizuj─?cy si─? w sprzeda??y produkt??w marki Apple.
Jedyne miejsce w Lublinie i jedno z niewielu w Polsce gdzie "pod jednym dachem" znajduje si─? Salon Autoryzowanego Sprzedawcy Apple oraz Autoryzowany Serwis Apple.
Kupuj─?c sprz─?t w iStrefa - Autoryzowanym Salonie mo??esz wi─?c liczy─? na preferencyjne warunki profesjonalnego wsparcia technicznego w Autoryzowanym Serwisie Apple.┬á
wi─?cej

Akcesoria i peryferia

Nasze propozycje to nie tylko pe??na oferta i wysoka dost─?pno??─? firmowych akcesori??w Apple.
Szeroka oferta akcesori??w komplementarnych i urz─?dze?? peryferyjnych renomowanych marek w konkurencyjnych cenach jest uzupe??niona o kompleksow─? ofert─? urz─?dze?? m.in. do wyposa??enia biura, budowy i zabezpieczenia sieci komputerowych, instalacji inteligentnego domu, akcesoria IoT, a tak??e korzystna oferta materia????w eksploatacyjnych do sprz─?tu IT oraz licencji┬áoprogramowania i┬á in.


wi─?cej

Serwis i us??ugi

Prowadzimy jedyny w Lublinie i jedyny w wojew??dztwie lubelskim:
Autoryzowany Serwis Apple
(powsta?? jako pierwszy w Polsce na wsch??d od Wis??y).
Przyjmujemy zg??oszenia z
ca??ej Polski.
Nasi technicy s─? szkoleni przez Apple i u??ywaj─? oryginalnych cz─???ci Apple, mo??esz wi─?c z zaufaniem powierzy─? nam wszystkie swoje urz─?dzenia Apple.
Dostarcz swoje urz─?dzenie do naszego Serwisu wraz ze swoim problemem.
Dla os??b nie mog─?cych dostarczy─? sprz─?tu osobi??cie do Serwisu - umo??liwiamy dostarczenie go ubezpieczon─? przesy??k─? kuriersk─?.

ZAREZERWUJ TERMIN OSOBISTEJ WIZYTY 
W SERWISIE


albo

WY??LIJ ZG?üOSZENIE

wi─?cej

Aktualno??ci


Do niedawna U??ytkownicy iPhone-??w pochodz─?cych od polskich operator??w sieci kom??rkowych w okresie gwarancji urz─?dzenia musieli korzysta─? z us??ug serwisu operatora.
Od dzi?? mo??na si─? z nimi zg??asza─? tak??e do iStrefa - Autoryzowanego Serwisu Apple.

Realizujemy naprawy gwarancyjne i pozagwarancyjne iPhone - niezale??nie od ich miejsca zakupu.

iStrefa to jedyny Autoryzowany Serwis Apple we wschodniej cz─???ci Polski (na wsch??d od Wis??y).
Klient??w zainteresowanych dostarczeniem urz─?dzenia do serwisu za po??rednictwem kuriera - zapraszamy do kontaktu: ASP@iStrefa.eu .

 
Chcesz by─? na bie??─?co ? - dodaj nas do ulubionych na Facebook-u.
Niekt??re promocje s─? tylko dla naszych fan??w i tylko przez kr??tki okres czasu.

.

iStrefa


iStrefa - nowy wymiar Jab??ka.

Autoryzowany Serwis Apple i Autoryzowany Sprzedawca Apple
- jedyny w Lublinie i woj. lubelskim

We speak: Polish, English.

Zapraszamy