Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Cennik us??ug - komputery Mac miniCENNIK US?üUG - modernizacja komputer??w Mac mini


(Ceny monta??u podzespo????w zawieraj─? koszt robocizny i materia????w oraz testy diagnostyczne, ale nie zawieraj─? ceny montowanych podzespo????w: pami─?ci lub dysku.
Kompatybilne podzespo??y do monta??u dostarcza Klient: w??asne lub zakupione w iStrefa.)us??uga
- rok modelowy Mac mini
kompatybilny dysk lub pami─?─?
powierzone przez Klienta
kompatybilny dysk lub pami─?─?
zakupione w iStrefa 
monta??/wymiana pami─?ci RAM
- 2018


221 PLN


176 PLN
monta?? dysku SSD 
zamiast fabrycznego dysku HDD
- 2014

 
147 PLN 1)

 
117 PLN 1)
monta?? dysku SSD 
jako dodatkowy do fabrycznego dysku HDD
- 2014


 
221 PLN2)


 
176 PLN 2)
1) - wymagany kompatybilny dysk SATA
2) - wymagany kompatybilny dysk PCIe

Ceny brutto (zawieraj─? VAT 23%)


Przy zakupie kompatybilnego dysku lub pami─?ci RAM w iStrefa i jednoczesnym zleceniu us??ugi monta??u, proponujemy zni??k─? (od nw. cen): -20% na us??ugi monta??u i us??ugi komplementarne (m.in.: instalacj─? systemu, wykonanie kopii zapasowej, przeniesienie danych).


CENNIK US?üUG dodatkowych dla komputer??w Mac mini

- wykonanie kopii zapasowej na no??niku/dysku Klienta: 179,67 z??. +VAT (221 z??.)

- wykonanie kopii zapasowej przed napraw─? na no??niku/dysku Klienta i odtworzenie z kopii zapasowej po naprawie: 179,67 z??. +VAT (221 z??.) - (us??uga komplementarna do us??ug serwisowych - wykonywana na dodatkowe zlecenie Klienta)

- odzyskiwanie przypadkowo utraconych danych (np. skasowanych, urz─?dzenie zalane , etc.) : od 119,51 z??. + VAT (147 z??.)┬á┬á/ ka??de rozpocz─?te 100GB

- instalacja systemu Mac OS (czysty system) : 119,51 z??. + VAT (147 z??.) 

- rozwi─?zanie zg??aszanego problemu z komputerem niewymagaj─?ce wymiany cz─???ci : 119,51 z??. + VAT (147 z??.)┬á

- poszukiwanie usterki w nieuruchamiaj─?cym si─? komputerze :┬á119,51 z??. + VAT (147 z??.)┬á

- konserwacja p??yty g????wnej po kontakcie z ciecz─? (suszenie i czyszczenie - chemiczne i fizyczne): 239,84 z??. + VAT (295 z??.)
czas trwania us??ugi (typ.) : ok. 3 - 4 dni

- diagnostyka komputera Mac mini:┬á119,51 z??. + VAT (147 z??.)┬á┬á,┬ábezp??atnie - dla urz─?dze?? obj─?tych gwarancj─? producenta┬á,
W ramach op??aty za diagnostyk─? mo??e by─? przywr??cona sprawno??─? urz─?dzenia (bez dodatkowych koszt??w) lub przedstawiona wycena naprawy urz─?dzenia (w przypadku konieczno??ci wymiany cz─???ci).
czas trwania us??ugi (typ.) : ok. 0.5 - 4 dni
(op??ata za diagnostyk─? nie jest pobierana w przypadku zgody U??ytkownika na kontynuacj─? naprawy wg przedstawionej po diagnostyce wyceny).

ceny wa??ne od 01.01.2020