Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide
 

Cennik usług - komputery MacBook


- pozagwarancyjna wymiana zużytej baterii (naprawa poprzez wymianę kwalifikującej się baterii za zwrotem oryginalnej zużytej)

UWAGA ! - w celu jednoznacznej identyfikacji uszkodzenia i rzetelnego okreslenia kosztów ew. naprawy (zwłaszcza w przypadku zgłaszanych tzw. "problemów z baterią" - często bateria jest całkowicie sprawna a jej ew. wymiana (poza niepotrzebnymi kosztami) nie wpłynęłaby w istotny sposób na zgłaszane problemy), zachęcamy do przeprowadzenia diagnostyki komputera MacBook w Autoryzowanym Serwisie Premium Apple - iStrefa.

Diagnostyka baterii w uruchamiającym się komputerze MacBook jest przeprowadzana bezpłatnie .

 

czas trwania usługi (typ.) : ok. 4-5 dni (dotyczy dni roboczych pn.-pt.)

*UWAGA: Ze względu na obowiązujące od 01.04.2016 zmiany w przepisach zatwierdzonych przez Radę Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywiilnego (International Civil Aviation Organization ICAO) dotyczących przesyłek lotniczych zawierających baterie litowe
- tryb 'express' nie jest dostępny dla usługi wymiany baterii, a całkowity czas trwania wzrósł (ze względu na wydłużony czas spedycji) do 4-5 dni roboczych.

Dla komputerów MacBook z gładzikiem ForceTouch po wymianie baterii przeprowadzamy wymaganą kalibrację gładzika (zawartej w cenie usługi wymiany baterii).


CENNIK USŁUG dodatkowych dla komputerów MacBook

 - diagnostyka baterii uruchamiającego się komputera: bezpłatnie

czas trwania usługi (typ.) : ok. 20 minut

- kalibracja gładzika ForceTouch w komputerach MacBook (2015 - 2020) : 142,28 zł. + VAT (175 zł.) , bezpłatnie - dla urządzeń objętych gwarancją producenta

- wykonanie kopii zapasowej na nośniku/dysku Klienta: 179,67 zł. +VAT (221 zł.)

- wykonanie kopii zapasowej przed naprawą na nośniku/dysku Klienta i odtworzenie z kopii zapasowej po naprawie: 213,01 zł. +VAT (262 zł.) - (usługa komplementarna do usług serwisowych - wykonywana na dodatkowe zlecenie Klienta)
 

- instalacja systemu Mac OS (czysty system) : 142,28 zł. + VAT (175 zł.

- rozwiązanie zgłaszanego problemu z komputerem niewymagające wymiany części : 142,28 zł. + VAT (175 zł.)

- poszukiwanie usterki w nieuruchamiającym się komputerze : 142,28 zł. + VAT (175 zł.

- konserwacja płyty głównej po kontakcie z cieczą (suszenie i czyszczenie - chemiczne i fizyczne): 283,74 zł. + VAT (349 zł.)
czas trwania usługi (typ.) : ok. 3 - 4 dni

- konserwacja klawiatury (kpl.) po kontakcie z cieczą (suszenie i czyszczenie - chemiczne i fizyczne): 283,74 zł. + VAT (349 zł.)
czas trwania usługi (typ.) : ok. 3 - 4 dni

- konserwacja klawisza po kontakcie z cieczą (suszenie i czyszczenie - chemiczne i fizyczne): 39.84 zł. + VAT (49 zł.) /szt.
czas trwania usługi (typ.) : ok. 1 - 2 dni

- diagnostyka uruchamiającego się komputera MacBook: 142,28 zł. + VAT (175 zł.)  , bezpłatnie - dla urządzeń objętych gwarancją producenta ,
W ramach opłaty za diagnostykę może być przywrócona sprawność urządzenia (bez dodatkowych kosztów) lub przedstawiona wycena naprawy urządzenia (w przypadku konieczności wymiany części).
czas trwania usługi (typ.) : ok. 0.5 - 4 dni
(opłata za diagnostykę nie jest pobierana w przypadku zgody Użytkownika na kontynuację naprawy wg przedstawionej po diagnostyce wyceny).

ceny ważne od: 03.01.2022