Autoryzowany Serwis Apple - poziom PREMIUM nieprzerwanie od wielu lat

slide

Leasing fabryczny z oprocentowaniem nawet 0%


slide

Finansowanie

  
Apple Financial Services (AFS) oferuje elastyczne finansowanie urz─?dze?? i us??ug by zmaksymalizowa─? korzy??ci p??yn─?ce z inwestycji w technologi─? Apple.


Spraw sobie komputery Mac do firmy, rozk??adaj─?c koszty na cztery lata przy zerowym oprocentowaniu — z mo??liwo??ci─? wymiany na nowszy model w trzecim roku.
W??a??nie tak elastyczna jest umowa z Apple Financial Services.   [>>>]
 

Zarz─?dzanieMDM - Mobile Device Management Zarz─?dzaj sprawnie w firmie urz─?dzeniami Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple TV.


Zapewnij bezpieczny dost─?p z urzadze?? mobilnych do firmowych zasob??w takich jak kontakty, poczta czy kalendarze. Obejmij je politykami bezpiecze??stwa zgodnymi z wymaganiami Twojej firmy. Zarz─?dzaj licencjami w ramach grupowych zakup??w VPP,┬á
[>>>]

Wsparcie


 
Autoryzowany PREMIUM Serwis Apple iStrefa - to nie tylko autoryzowane naprawy gwarancyjne oraz pozagwarancyjne.

Zapewnij sobie bezpiecze??stwo inwestycji i zminimalizuj czas i koszty ewentualnych przerw w pracy.
Wyd??u?? okres bezp??atnego wsparcia AppleCare, zarezerwuj sprz─?t zast─?pczy, skorzystaj z priorytetowej obs??ugi serwisowej carry-in albo dedykowanej door-to-door, etc.┬á [>>>]
 

 

Rozwi─?zania dla biznesu


W celu uzyskania dodatkowych informacji - skontaktuj si─? z Dzia??em Rozwiaza?? Apple dla biznesu w iStrefa: biznes@iStrefa.eu